Portada del sitio > Publicaciones > Informes > Análisis de la política de internacionalización empresarial en (...)

Coherencia de políticas para un desarrollo humano sostenible

Análisis de la política de internacionalización empresarial en Euskadi

Gorka Martija, Gonzalo Fernández, Julia Martí y Juan Hernández (Coordinadora de ONGD de Euskadi, 2020)

Miércoles 13 de enero de 2021

Las políticas de apoyo a la internacionalización empresarial se posicionan de manera creciente como un vector estratégico en lo que a iniciativas públicas de salida de la crisis económica se refiere. Es así como gobiernos de todo tipo funden su horizonte político con el de las empresas con matriz en su territorio, compitiendo con otros por unos menguantes nichos de mercado, y primando en última instancia la rentabilidad y la competitividad como principios fundamentales. Los gobiernos se constituyen así en pistas de despegue y aterrizaje para las empresas en su despliegue exterior.

La Coordinadora de ONGD de Euskadi ha posicionado la Coherencia de Políticas para el Desarrollo como uno de sus objetivos estratégicos en los últimos años. Es desde esta perspectiva que surge la necesidad de realizar un ejercicio de análisis de esta política en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, desde la perspectiva del desarrollo humano y la sostenibilidad. El objetivo es tratar de trasladar estos principios a nuevas esferas de la política pública (en este caso, a la política de internacionalización empresarial), ahondando así en esta Coherencia de Políticas que se pretende promover. Para ello publicamos ya en 2017 un primer Análisis de la política de internacionalización empresarial del Gobierno Vasco.

Con la finalidad de disponer de una radiografía completa de la política vasca de internacionalización empresarial, la presente investigación profundiza en el entramado foral de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y efectúa seguimiento de la acción del Gobierno Vasco a dos años de la anterior publicación. En definitiva, las páginas que siguen ofrecen un análisis crítico de las señas de identidad de esta política de país concreta que vendrá acompañado de una serie de recomendaciones que persiguen su configuración coherente con los objetivos de desarrollo humano equitativo y sostenible, y con la mirada puesta en la erradicación de la pobreza y la superación global de las desigualdades.

Paradójicamente, esta investigación ve la luz en pleno shock económico y social provocado por la COVID-19. Este fenómeno ha puesto en jaque, entre otras cuestiones, el modelo económico vigente, basado en el protagonismo de las cadenas globales de valor. Precisamente, es la economía internacionalizada, aquella que se vuelca en la captura de nuevos mercados y en la atracción de inversión exterior, la que ha mostrado mayor vulnerabilidad y volatilidad en estos momentos críticos.

Por lo tanto, esta investigación llega en un momento clave para participar en los debates hoy en día estratégicos. ¿Se debe o no tender a una economía relocalizada y de circuitos cortos? ¿Es pertinente mantener el énfasis en la internacionalización, en un contexto no solo de pandemia sino también de crisis ecológica? ¿Es posible una internacionalización empresarial atravesada por criterios de bienestar, ambientales, de género y derechos humanos?

Esta última es la cuestión que se plantea en este documento, analizando la política impulsada a tal efecto por las cuatro principales instituciones públicas de la Comunidad Autónoma Vasca. De este modo, aunque el análisis cubre únicamente el período 2017-2019, se estima que sus conclusiones y recomendaciones cobran hoy en día plena vigencia y pueden ser herramientas útiles para enfrentar las profundas transformaciones que la reconstrucción frente a la COVID-19 exige. Asimismo, y para complementar esta visión sintética y panorámica de las políticas de internacionalización vigentes en el conjunto de la CAV, aportamos una serie de textos complementarios, que incluyen una versión extensa y pormenorizada de la investigación, así como cuatro documentos singularizados por cada una de las instituciones investigadas.

  • Título: Señas de identidad de la política de internacionalización empresarial en Euskadi
  • Autores: Gorka Xabier Martija Rodrigo, Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, Julia Martí Comas y Juan Hernández Zubizarreta (OMAL)
  • Edita: Coordinadora de ONGD de Euskadi
  • Edición y publicación: Diciembre de 2020

- Ver el documento aquí >>


Documentos complementarios:


 

Enpresa-internazionalizazioaren aldeko politikak gero eta gehiago agertzen dira krisialdi ekonomikotik ateratzeko bektore estrategiko gisa erakunde publikoen begietan. Hori dela eta, mota guztietako gobernuek jatorriko etxea euren lurraldean duten enpresei lotzen diete euren etorkizun politikoa, txikituz doazen merkatuengatik lehian arituz eta errentagarritasuna eta lehiakortasuna oinarrizko printzipio gisa onartuz. Horrela, gobernuek enpresen kanpo zabalkuntzarako aireratze- eta lurreratze-pista gisa jokatzen dute.

Gai honek daukan berebiziko interesaren harira, Euskadiko GGKE-en Koordinakundearekin burututako ikerketa honetan Eusko Jaurlaritzaren enpresa-internazionalizazio politikaren analisi bat egiteari ekin diogu, honen ezaugarri nagusiak, eragile partehartzaileak, dokumentu estrategikoak eta tresnak aztertuz. Horretarako, lehendabiziko ikerketa bat argitaratu genuen 2017an.

Enpresa-nazioartekotzerako euskal politikaren ikuspegi osoa edukitzearren, honako beste ikerketa honek Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) foru-egituran ere sakontzen du eta Eusko Jaurlaritzak egindako ekintzen jarraipena egiten du, aurreko argitalpen hartatik bi urtera. Azken batean, ondorengo orrialde hauetan, herrialde-mailako politika zehatz horren ezaugarrien analisi kritikoa egiten da, eta zenbait gomendio ere ematen dira, politika hori koherentea izan dadin giza garapen ekitatiboa eta jasangarria lortzeko helburuekin. Gainera, kontuan hartzen du, beti, munduan pobrezia desagerrarazi beharra eta desberdinkeria guztiak gainditu beharra.

Paradoxikoki, COVID-19aren ondorioz erabateko shock ekonomiko eta soziala bizi dugun garai honetan eman da argitara ikerketa hau. Eta, hain zuzen ere, fenomeno horrek zalantzan jarri du, besteak beste, egungo eredu ekonomikoa, balio-kate globalen protagonismoan oinarritua. Izan ere, nazioartekotutako ekonomia horrek –merkatu berriak eskuratu nahian eta kanpo-inbertsioa lortu nahian dabilen ekonomia horrek– agertu du une kritiko hauetan ahultasun eta hegakortasun handiena.

Beraz, gaur egun estrategikoak diren eztabaidetan parte hartzeko une egokian iritsi zaigu ikerketa hau. Ekonomia birlokalizatzera eta zirkuitu laburrekoa bihurtzera jo behar genuke, bai ala ez? Egokia al da nazioartekotzean jartzea indarra, pandemia-egoeraz gain krisi ekologikoa bizi dugun garai honetan? Egon al daitezke enpresa-nazioartekotzearen barruan ongizateirizpideak, ingurumenekoak, generokoak eta giza eskubideen aldekoak?

Azken hori da dokumentu honetan mahai gainean jartzen dugun auzia, Euskal Autonomia Erkidegoko lau erakunde publiko nagusiek horretarako sustatzen duten politikaren analisia egitean. Hala, eta nahiz eta analisia 2017-2019 bitarteko epealdiari buruzkoa bakarrik den, iruditzen zaigu bertako ondorioak eta gomendioak erabat daudela gaur egun indarrean, eta, beraz, tresna baliagarriak izan daitezkeela COVID-19aren ondorioz halabeharrez egin beharreko eraldaketa sakonei heltzeko.

  • Izenburua: Enpresak nazioartekotzeko Euskadiko politikaren bereizgarri nagusiak
  • Egileak: Gorka Xabier Martija Rodrigo, Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, Julia Martí Comas eta Juan Hernández Zubizarreta (OMAL)
  • Argitaratzen du: Euskadiko GGKEen Koordinakundea
  • Edizioa eta argitalpena: 2020ko abendua

- Irakurri dokumentua hemen >>

Ver en línea : Coordinadora ONGD Euskadi


¿Quién es usted?
Su mensaje

Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías.


Twitter

Vimeo >>

PNG - 5.3 KB